Skip to navigation Skip to main content

CookiesGwobrau'r Loteri Genedlaethol 2018

Awards Image

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol

Mynnwch y gydnabyddiaeth y mae’ch hoff brosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yn ei haeddu.

Cystadlwch â’ch prosiect dewisol yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni – yr ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau’r genedl a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Mae enillwyr yn derbyn gwobr o £5,000 i’w prosiect ac yn serennu mewn sioe deledu ar BBC One.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos 6 Ebrill.

Enwebwch eich hoff brosiect!


Ynglŷn â'r gwobrau

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yw’r ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau’r DU a ariennir gan y Loteri. 

Mae chwaraewyr y loteri yn codi £30 miliwn bob wythnos dros brosiectau ar draws y DU ac mae’r Gwobrau’n ffordd wych i ddathlu’r bobl gyffredin sy’n gwneud pethau anghyffredin gydag arian y Loteri. 

Bellach yn eu 15fed flwyddyn, mae’r Gwobrau yn adnabod y gwahaniaeth anhygoel y mae prosiectau a ariennir gan y Loteri wedi’i wneud i bobl, lleoedd a chymunedau ar draws y DU trwy’r 525,000 o grantiau sydd wedi’u dyfarnu er 1994.

Gallwch gystadlu yn un o saith categori, gyda phob un yn adlewyrchu gwahanol fathau o brosiectau sy’n elwa o arian y Loteri Genedlaethol: Celf, Addysg, Yr Amgylchedd, Iechyd, Treftadaeth, Chwaraeon a Gwirfoddol/Elusennol.

Gallwch enwebu’ch hoff brosiect neu gynnig eich prosiect eich hun. Mae’n rhaid bod pob prosiect wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol unrhyw bryd ers i’r Loteri ddechrau ym 1994.

"Ers ennill, rydym wedi gweld cynnydd yn niferoedd y bobl sydd wedi colli golwg yn cymryd rhan yn parkrun. Efallai yn bwysicach, rydym wedi gweld gweddnewidiad yn hunanhyder yr unigolion sydd wedi profi eu bod yn gallu cyflawni mwy nac yr oedden nhw’n meddwl a oedd yn bosibl.”

Chris Jones, cynrychiolydd o parkrun UK, enillydd Prosiect Chwaraeon Gorau yn 2017


 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.